Experience Day

Experience Day – 25 November 2016

Are you interested in the International Bachelor in Psychology but not yet sure what it all means? Want to talk to students, visit a lecture and a tutorial? Come to the Experience Day in Leiden and find an answer to all your questions.

Spend a day as a real student

During the Experience Day you will follow a sample lecture and you will also visit the Information Market, where current students of IBP and the coordinators of studies will be available for questions.

Programme Experience Day of 15 April 2016

Time Programme
09:15-09:30 Registration
Arrive, get your programme, have a coffee, taste the atmosphere, walk around the building.
09:30-10:15 Welcome and Presentation International Bachelor in Psychology
Jennifer Martin, MA, Study Adviser IBP will give a presentation about the various sub-disciplines in Psychology, the set up of our bachelor programme, first year courses, etc.
10:20-11:00 Sample lectures round 1
You can attend the following sample lecture:
Stress!! Out-of-control physical exertion
by prof. dr. Jos Brosschot (Health Psychology)
A bit of stress is a normal part of life. An angry outburst or the odd argument is nothing to worry about. Some people even welcome a bit of stress, because it helps them perform better. However, prolonged stress is a different matter, because it causes you to underperform and, more importantly, can make you ill. This could be a simple headache or cold, but equally something serious like heart disease. Why does the body respond so strongly to stress? It is understandable that you want to hit out in anger, but why does a bout of worrying cause an increased heartrate and more stress hormones in your blood? This will all be explained in this lecture. When you are stressed, your body actually responds in the same way that it does during physical exertion such as climbing stairs or running. The stress response can be considered to be physical exertion that has become out of control. Researchers have recently discovered that the body responds even if you are unaware of stress. What can you do about stress? There are various forms of stress management. In the lecture you will learn about an anti-stress training programme for your smartphone that you can use in daily life.
Assignment: various stress management apps are available on the internet. Download a mindfulness app that we are researching in Leiden that gives you exercises several times a day that help you worry less. Try the app out in the week before the lecture. For Apple. For Android. Follow the instructions on the app.
There are alternatives for international students, but they do cost a small amount. Approved by our research group. Cheaper alternative, not yet approved by our research group. Follow the instructions on the app.
11:00-11:20 Break
Coffee and tea will be waiting for you.
11:20-11:55 Sample lectures round 2
You can attend one of the following sample lectures:
Lost! A neuropsychological perspective on losing your way
by dr. Ineke van der Ham (Neuropsychology)
We all know the feeling; you are on holiday and have checked Google Maps to find the way to your hotel. But halfway through your walk to the hotel you are completely lost. In this lecture we will look into how ‚getting lost’ works and we will go over the role of neuropsychology in this phenomenon. We will discuss diagnostics, consequences and possible treatment of this impairment. Als, we will talk about the potential role of recent technological developments like virtual reality goggles.
Assignment: In preparation for this lecture, watch the video on Developmental Topographical Disorientation
Stress!!! Een uit de hand gelopen “sportieve” inspanning. (Dutch spoken)
door prof. dr. Jos Brosschot (Gezondheidspsychologie)
Een beetje ‘stressen’ hoort bij een normaal leven. Even een boze bui of een ruzie is geen probleem. Sommigen vinden een beetje stress zelfs ‘ lekker’. Om bijvoorbeeld goed te presteren. Maar het mag niet te lang duren, want dan presteer je beneden de maat en belangrijker nog, je loopt kans om ziek te worden. Dat kan een simpele hoofdpijn of verkoudheid zijn , maar ook iets ernstigs als hartziekte. Maar waarom reageert je lichaam eigenlijk zo sterk gedurende stress? Dat je bij boosheid er op wil slaan is nog te begrijpen, maar waarom heb je tijdens piekeren ook een hogere harstslag en meer stresshormonen in je bloed? In dit college wordt dat uitgelegd. Tijdens stress reageert je lichaam eigenlijk net zoals tijdens een inspanning, zoals trappen lopen of hardrennen. Een stressrespons is te beschouwen als een uit de hand gelopen ‘sportieve’ inspanning. Een nieuw inzicht is dat je lichaam ook reageert als je je niet eens bewust bent van de stress. Wat kan je aan stress aan doen? Er zijn veel vormen van zogenaamde stress management. In het college wordt o.a. verteld over een anti-stress-training via de smartphone, die je in het dagelijks leven kan toepassen.
Opdracht: om dagelijkse stress tegen te gaan zijn er verschillende ‘apps’ op internet verkrijgbaar. Download een zogenaamde ‘mindfulness’-app die wij in Leiden onderzoeken en die je meerdere malen per dag helpt om minder te piekeren. Probeer de app eens uit in de week voor het proefcollege. Voor Apple. Voor Android. Volg de instructies op de app.
Keuzes, keuzes, keuzes. Waarom en wanneer teveel keuze tot besluiteloosheid leidt. (Dutch spoken)
door dr. Marijke van Putten (Economische & Consumentenpsychologie)
In de media gaat het er vaak over dat we keuzestress hebben. Barry Schwartz is één van de eersten die dit gevaar van teveel keuze heeft ontdekt. Hij liet zien dat als je het mensen vraagt, ze liever meer keuze willen dan minder. Maar de mensen die meer keuze hebben, raken er eerder gestrester van dan blijer. Hoe meer keuzeopties (meer kledingwinkels, meer soorten spijkerbroeken om uit te kiezen), hoe erger dit wordt. Je kunt je afvragen of werkelijk iedereen even veel keuzestress ervaart en in elke situatie even heftig. Sommige mensen zijn relaxter over keuzes dan anderen en soms heb je meer last van veel keuzes dan andere keren. Hoe komt dat?
In dit proefcollege gaan we dieper in op wat er precies met keuzestress bedoeld wordt, wie vooral vatbaar is voor keuzestress en welke situaties keuzestress oproepen.
Opdracht: bekijk de TED talk van Barry Schwartz over de paradox van keuzevrijheid.
Wetenschappers? Dat zijn blanke mannen…of toch niet? (Dutch spoken)
door dr. Dr. Jojanneke van der Toorn (Sociale & Organisatiepsychologie)
Veel mensen denken bij wetenschappers in de eerste plaats aan blanke mannen. Zulke stereotiepe denkbeelden zijn vaak onbewust en onbedoeld. Toch ondermijnen ze het succes van competente vrouwen en leden van minderheidsgroepen. Zo leggen we heel veel verbanden tussen groepen en bepaalde kenmerken die slechts ten dele op waarheid berusten. Waarom stereotyperen we? Hoe worden stereotypen in stand gehouden? En wat kunnen we eraan doen? In dit proefcollege zullen we aan de hand van sociaal psychologische inzichten een antwoord geven op deze vragen. Hierbij bespreken we onder andere recent onderzoek waaruit blijkt dat zelfs wetenschappers niet vrij zijn van vooroordelen met ongelijkheid tot gevolg.
Opdracht: sociaal psychologen maken onderscheid tussen expliciete (oftewel bewuste) vooroordelen en impliciete (oftewel onbewuste) vooroordelen. Doe in de week voor het proefcollege zelf eens een test om je vooroordelen te meten.
Deel je expliciete associaties: ga naar www.govote.at, log in met code 74 87 65, en beantwoord de volgende vraag: Welke woorden associeer je met “psychologen”?
Test je impliciete associaties: ga naar https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/takeatest.html en doe een van de demo tests uit het rijtje.
12:00-13:30 Information Market
The field of Psychology is made up of various sub-disciplines. Our curriculum and organisation reflect that variety and that is why you will find a booth for each sub-discipline. Find out what their specific topics and perspectives are, talk to the lecturers and students. You can take a tour of the building to see if this feels like a place where you could spend your undergraduate years.

Location & Route

The Experience Day of the International Bachelor in Psychology will take place at the Faculty of Social and Behavioural Sciences. The faculty is located in the Pieter de la Courtbuilding (Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden).

Registration

Unfortunately, registration is closed. New Experience Days will be available in the last week of November 2016.